Sau khi ông Cấn Văn Nghĩa xin từ chức từ tháng 6 năm 2019 (6 tháng kể từ Đai hội VFF khóa 8 tiến hành vào tháng 12.2018), cuộc đua vào chiếc ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF thu hút sự chú ý đặc biệt của dư […]