HLV Troussier dự VCK U.21 Ông Troussier chăm chú quan sát và trong tay luôn có tờ giấy nhỏ để ghi chép, chốc chốc lại thấy vị HLV này nhíu mày ra vẻ lo lắng, có khi lại thấy khuôn mặt ông rạng lên khi chứng kiến những pha xuống biên nhanh của các […]