Skip to main content

Lùi SEA Games 31 đến năm 2022 không phải

  Đến thời điểm này, ngành thể thao vẫn chưa có câu trả lời chính thức bằng văn bản từ các cấp có thẩm quyền về việc có tiếp tục tiến hành SEA Games 31 như kế hoạch (từ ngày 21.11 – 2.12.2021) hay lùi sang mùa hè năm 2022 như đề xuất gần nhất […]